<$BlogRSDUrl$>

2004-07-23

QonoS vIlonbe'ta' 

bo logh vIlonbe'ta'. 'eng chaw'wIj vIbajlI'. pInwI' quchlu'law'mo' Qu'meyDaj vIta'nIS. law' ghojwI'wI' ('ej ghojwI'wI' vISaHbej).  cheghbej bo logh, a wej.