<$BlogRSDUrl$>

2004-10-17

tlhIngan Hol De' 

jIngoy'nIStaHmo' bologh vIbuSHa'law'taH 'a De'vam vInopbe'nIs. ghaytan SovwI' Qav jIH 'ach DaHjaj tlhIngan Hol De' maqwI' mu'ang ghojwI'wI'. qaHoy, muHwI'.