<$BlogRSDUrl$>

2004-12-10

lutwIj vIDel 

qaStaHvIS jar wa'maHDIch lut vIqon. Commuting 'oH lut pong'e'. Vancouver Dabbogh nuv puS qel. vay' jormoH neH wa'. ngagh neH latlh. pagh neH latlh. vengDaq leng chaH. qIHchuq. rut paw'. qaS wanI'mey ram. jor pagh. Soch netlh mu' vItoghpu'DI' pay' rInchoH.

jISaHqu'chugh mu'mey chu' vIlo'laH, 'ach tlhIngan Hol vISaHbe'choHpu'. jIQoS, 'a qaS. yaplaw' wa'maH jav DIS.

yaplaw' je wa'leS muD Dotlh. jIpuvlaH 'ej puvlaH je ghojwI'wI'.