<$BlogRSDUrl$>

2010-10-07

pong chut 

pIj De'wI' tetlhvaD pong ghItlhnIS vay'. 'a pong lo'bogh nuv laj'a' De'wI'? rut. De'wI' ghunmeH, pong motlh Delpu' ghunwI' 'ej roD Hoch pong ma'laHbe'. ghu'vam Del ghItlhHomvam.

jang wa' nuv, <wa' pong ghajbej Hoch nuv 'ej *passport*DajDaq tu'lu'!> mujbej nuvvetlh. *passport*wIj'e' DalaDchugh, pong Dalegh. pongvetlh vIlo' 'a pongwIj mub 'oHbe'. teblaw'wIjDaq loS pong mub vIghaj. wa'maH ben wa' vIlo' 'e' vImev 'ej latlh wej'e' not vIlo'ta'. rut lo' latlhpu' 'ej vIlaj.

chut cha'maH chorghvaD chovnatlh vIlegh vIneH.